SAIT

Referenties

Justitieel Complex Zaanstad (JCZ)

SAIT bv levert en installeert communicatienetwerk en portofoons voor het nieuwe Justitieel Complex Zaanstad (JCZ).

 

SAIT bv realiseerde volledige dekking op alle locaties binnen het complex, zowel voor GSM als voor missiekritische communicatie. Hiervoor ontwierp SAIT bv een Distributed Antenna System. De uitdaging in dit project zat vooral in de bijzondere functie van het complex alsmede het feit dat de overheid de bouw en het beheer van dit complex heeft uitbesteed aan Pi2, een consortium van Ballast Nedam en Imtech.

 

VIJF SIGNALEN

 

Het DAS systeem heeft SAIT bv zo ontworpen dat er vijf signalen overheen lopen: inkoppeling van GSM, een PZI/MMI-systeem (Personen Zoek Installatie), private GSM, het Tetra-netwerk voor de portofoons, en C2000. Behalve het radionetwerk heeft SAIT bv ook ongeveer 200 Motorola-portofoons geleverd en een aantal mobilofoons voor vaste posten. De PZI’s – een soort noodknop-pager met plaatsbepalingssysteem, waar iedereen die hier werkt mee is uitgerust – zijn niet door SAIT zelf geleverd, maar dus wel op het radionetwerk ingekoppeld.

 

SPECIALE EISEN

 

Het JCZ heeft hele specifieke bouw- en inrichtingseisen. Enerzijds is er de bouwconstructie met veel staal, beton en dikke muren die extra inspanning vergen om dekking te realiseren. Anderzijds zijn er specifieke eisen aan het wegwerken van kabelgoten, antennes en andere onderdelen. Bij een complex als dit moet je al in een heel vroeg stadium naar een ontwerp toe werken. Zo moet er meteen vanaf het allereerste concept rekening gehouden worden met de plaatsing van de antennes. Deze moeten niet zichtbaar en ook niet binnen bereik van niet-geautoriseerden worden opgesteld. SAIT bv heeft alle antennes op strategische plaatsen weggewerkt: achter schotten, in muren of achter afgesloten deuren. Dit betekent dat je niet snel meer ergens bij kunt als een gebouwdeel eenmaal is opgeleverd. Een penitentiaire inrichting heeft geen plafondplaten die je even los kunt trekken als je een kabel wilt verleggen. Je moet ze dus meteen op de definitief juiste plaats trekken.

 

NEN2575

 

Nog een ander punt waar SAIT bv rekening mee moest houden bij het systeemontwerp, is dat het aan de criteria van de NEN2575-norm moet voldoen. Een eis van de opdrachtgever was bijvoorbeeld dat voor bepaalde typen alarmering een stil alarm moest worden opgenomen. Elfrink: “Bij een stil alarm moet je echter wel zeker zijn dat het alarm echt plaatsvindt. Om dat laatste te garanderen, moet de installatie aan NEN2575 voldoen. Zo moeten alle kabelwegen niet alleen redundant, maar ook gescheiden worden aangelegd, om te voorkomen dat alarmering misgaat als een van die kabelwegen door de brandhaard is aangetast. Die eis leverde in combinatie met eerder genoemde aspecten een extra uitdaging op. Kabels mogen niet in het zicht hangen, de geschikte installatieruimte was beperkt en overvol, en nu moest van iedere kabel dus ook nog een kopie op een andere locatie worden getrokken. Het gevolg was dat we qua bekabeling feitelijk een nieuw ontwerp moesten maken, terwijl er aardig wat tijdsdruk op het project stond.”

 

Het is SAIT bv gelukt om een NEN2575-gecertificeerd netwerk op te leveren, dat bovendien op een specifieke manier wordt gemonitord. Elfrink: “In de markt vonden we voor de monitoring geen geschikte producten. Daarom hebben we zelf een monitoringtool ontwikkeld. Dat was een schot in de roos: onze zelfontwikkelde tool bleek kostentechnisch gezien interessant voor de opdrachtgever en wij hebben zelf ook baat bij die ontwikkeling, want we kunnen hem nu ook voor netwerken in andere sectoren gebruiken. Zo speelt die NEN 2575-norm bijvoorbeeld een belangrijke rol bij projecten in de zorgsector, waarin we als SAIT bv ook actief zijn.”

 

TEVREDEN TERUGBLIK

 

Inmiddels is het hele complex opgeleverd en in gebruik genomen. Bij SAIT bv wordt tevreden teruggeblikt op het project, en ook de opdrachtgever blijkt zeer tevreden. Elfrink: “Als je in het opleveringsrapport naar het bereik van GSM en de portofoons kijkt, is het netwerk eigenlijk overgedimensioneerd; we zitten ruim aan de veilige kant. Het heeft ons aardig wat tijd en energie gekost, en bij zo’n complex project als dit loop je altijd tegen verrassingen en onvoorziene hick-ups aan. Daar zijn we echter nooit voor weggelopen, en het eindresultaat is iets om trots op te zijn. We hebben er ook veel van opgestoken en onze eigen kennis en mogelijkheden verrijkt; zo beschikken we mede dankzij dit project voortaan over nog meer kennis van NEN2575-specifieke zaken.”

Achmea Leiden

SAIT rolt Achmea concept voor BHV-communicatie uit op verschillende Achmea locaties.

 

Elke Achmea locatie heeft haar eigen BHV team. Deze BHV organisatie heeft als doel om acties te coördineren in geval van incidenten en noodsituaties. Snelle, doelgerichte communicatie is hierbij van cruciaal belang. SAIT levert, implementeert en onderhoudt BHV communicatie-platformen voor verschillende Achmea locaties. Uniek aan dit systeem is de integratie met het DAS (Distributed Antenna System) systeem van SAIT. Dit DAS systeem werd speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat iedereen altijd en overal kan werken volgens ‘Het Nieuwe Werken’ principe dat Achmea voorstaat.

 

Henk Onderstal, Hoofd Beveiliging bij Group Facility Services, de organisatie waarin de gehele facilitaire dienstverlening van Achmea is ondergebracht: “De integratie van het PZI systeem en het Portofoonsysteem met het DAS systeem levert ons een enorme kostenbesparing op. Niet alleen in aanschaf en implementatie maar vooral ook in het beheer van het systeem. Daarnaast is het voor ons erg prettig om alles bij één partij onder te brengen waardoor we maar één aanspreekpunt hebben voor zowel ons DAS- als het PZI- en PMR-systeem!”

Achmea Apeldoorn

Achmea kiest voor DAS systeem van SAIT.

 

Achmea is de grootste verzekeringsgroep in Nederland. Sinds de oprichting in 1811 is het bedrijf uitgegroeid tot een organisatie met bijna 17.000 medewerkers in Nederland en zo’n 4.000 daarbuiten in Europa. De hoofdvestigingen van Achmea bevinden zich op negen kernlocaties in Nederland, te weten Amsterdam, De Meern, Leiden, Tilburg, Zeist (hoofdkantoor), Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle en Leeuwarden.

 

SITUATIE

 

Het faciliteren van ‘Het Nieuwe Werken’ in de breedste zin van het woord is één van de uitgangspunten bij de huisvesting van Achmea. ‘Het Nieuwe Werken’ principe of eigenlijk ‘Het Anders Werken’ houdt in dat er altijd tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden. Gerelateerd aan de activiteit die iemand uitvoert heeft men wel of geen vaste werkplek. Wanneer iemand geen vaste werkplek heeft dan kan hij of zij gebruik maken van alle mogelijke ruimtes. Om te bellen wordt er, met uitzondering van de callcenters, vooral gebruik gemaakt van mobiele telefoons. Tot slot kunnen mensen ook thuis werken, waarbij de werkplek volgens arbo-normen is ingericht.

 

UITDAGING

 

Om dit alles mogelijk te maken is binnen en tussen de panden een altijd dekkend, draadloos netwerk noodzakelijk. Eén van de eisen die de Raad van Bestuur van Achmea stelt aan de nieuwe netwerkinfrastructuur is dat zij provider onafhankelijk wil zijn, zowel voor wat betreft mobiele telefonie als datacommunicatie. Ook wil men medewerkers de mogelijkheid bieden om zelf te kiezen welke provider zij willen gebruiken. Om altijd (indoor) ontvangst te garanderen zou het in de praktijk betekenen dat er voor alle drie de providers (KPN, Vodafone en T-Mobile) een apart netwerk inclusief bekabeling en antennes zouden moeten aanleggen. Daarnaast wordt ook nog gebruik gemaakt van portofonie en semafonie die beide ook nog eens elk gebruik maken van een eigen infrastructuur.

 

OPLOSSING

 

Een Distributed Antenna Systeem (DAS), waarbij alle verschillende netwerken voor hoogfrequente signalen samengevoegd worden in één geïntegreerd netwerk, biedt de oplossing. Het DAS systeem kent drie varianten: het actieve systeem, het passieve systeem en het hybride systeem. De keuze wordt vooral bepaald door de te overbruggen afstand en de kosten.

 

De voordelen:

 

  • Enorme besparing op de kosten van aanleg en onderhoud van bekabeling en antennes.
  • Het DAS systeem vormt het fundament voor alle vormen van distributie van hoogfrequente signalen. Andere systemen (zoals C2000) kunnen in de toekomst flexibel geïntegreerd worden in het hetzelfde netwerk.
  • Eén helder en overzichtelijk netwerk is eenvoudiger en met minder resources te beheren dan veel verschillende netwerken.
  • Vermindering van het aantal gescheiden netwerken maar vooral ook een aanzienlijke vermindering van het aantal antennes levert een substantiële energiebesparing op.
  • Een DAS systeem werkt HF veldsterkte beperkend. Een goede dekking zorgt niet alleen voor een beter bereik maar verlaagt ook het benodigde vermogen en dus een reductie van straling (veldsterkte).
  • Dankzij een DAS systeem zijn organisaties provider onafhankelijk. Wil men van provider veranderen dan kan dit zonder enige verstoring in het netwerk. Het DAS systeem blijft altijd werken.

 

SAMENVATTING

 

Traditioneel gezien hebben vrijwel alle grote organisaties een apart netwerk voor portofonie en een apart netwerk voor semafonie. Twee gescheiden netwerken met de daarbij benodigde kosten voor aanleg, bekabeling en onderhoud. En niet te vergeten, de bijbehorende antennes. Nu daar, als gevolg van de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van Bring Your Own Device, Mobility en ‘Het Nieuwe Werken’ ook nog één of meerdere (indoor) netwerken bij komen, rijst de vraag: kan dit niet anders? Het antwoord daarop is het DAS systeem: één geïntegreerd netwerk voor mobiele telefonie, portofonie, semafonie en C2000.

 

Guill Cox, projectmanager Nieuwbouw & Renovatie: “Omdat we eigenlijk nog niet zo goed wisten wat we wilden, zijn we in de markt gaan kijken naar de verschillende mogelijkheden voor het bundelen van alle netwerken die gebruik maken van hoogfrequente signalen. Hierbij kwamen we uit bij SAIT. Zij sloten met hun oplossing èn met hun zeer diepgaande kennis van radiocommunicatie het best aan bij onze vraagstelling. Hoewel de technologie nog relatief nieuw is, functioneert het uitstekend. Elke grote organisatie, maar ook publieke instellingen zoals winkelcentra en ziekenhuizen, zou deze oplossing naar mijn idee moeten overwegen. Wil je niet gebonden zijn aan een leverancier, zorg dan voor keuzevrijheid en zorg ervoor dat je zelf eigenaar wordt van de apparatuur. Een DAS systeem maakt dit mogelijk!”

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken gunt SAIT opdracht voor instandhouding Portofoonnetwerken.

 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het Nederlands buitenlandbeleid. Hierin is BZ de spil voor de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen in andere landen. Hiertoe maakt BZ gebruik van een uitgebreid netwerk van ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal in het buitenland.

 

SITUATIE

 

Voor het uitoefenen van deze taken is het voor de medewerkers van BZ van cruciaal belang dat zij altijd en overal kunnen communiceren. De per land beschikbare communicatienetwerken zijn hiervoor niet altijd toereikend. Daarom kunnen zij op een aantal locaties tevens gebruik maken van een -privaat- portofoonnetwerk. Ten behoeve van de instandhouding hiervan heeft BZ aanleiding gezien om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven betreffende de uitvoering van advies-, installatie-, implementatie- en onderhoudsdiensten inclusief bijbehorende apparatuur ten behoeve van Portofoonnetwerken. Plaats van uitvoering: wereldwijd.

 

UITDAGING

 

Het vermelde netwerk van vertegenwoordigingen bevindt zich op zeer uiteenlopende locaties, waarbij de omstandigheden nogal verschillend zijn. BZ stelt daarom hoge eisen aan de implementatiepartner als het gaat om kennis en flexibiliteit. Ter toetsing hiervan bestond een groot deel van de aanbesteding dan ook uit het uitwerken van een aantal fictieve cases in allerlei situaties, van het inbouwen van een mobilofoon in een auto tot het installeren van een netwerk bestaande uit meerdere gekoppelde repeaters.

 

OPLOSSING

 

Verreweg het belangrijkste bij de invulling van deze situaties is om bij elke deelopdracht van tevoren een goede inschatting te maken van de situatie ter plekke. Afhankelijk van de mogelijkheden brengt SAIT per locatie in samenwerking met BZ een advies op maat uit ten aanzien van:

 

  • De propagatie. Wat zijn de gevolgen als ergens een zender, repeater of antenne geplaatst wordt? Tot waar reikt het bereik in een dergelijke situatie? Kennis van de eigenschappen van de middelen in relatie tot de omgeving waarin het gebruikt wordt is hierbij van cruciaal belang.
  • De toegepaste middelen. Welke repeaters zijn geschikt in deze situatie? Heeft een digitaal portofoonsysteem de voorkeur of toch nog een analoog systeem? Welke mobilofoons geven het beste resultaat?
  • Koppeling met andere systemen. Is er de mogelijkheid om een koppeling te maken naar bijvoorbeeld het gsm netwerk, een ander (EU) portofoonnetwerk of het satelliet netwerk?
  • Voorbereiding en transport. Waar wordt de gehele opstelling opgebouwd en hoe wordt deze naar de locatie getransporteerd?

 

 

Dit advies wordt na goedkeuring tevens door SAIT uitgevoerd en door ervaren en speciaal hiervoor opgeleide mensen op locatie geïnstalleerd en onderhouden.

 

SAMENVATTING

 

Gezien de uitdagende vraagstukken was BZ op zoek naar een partner met diepgaande kennis van het gebruik van verschillende communicatiemiddelen in specifieke situaties, in relatie tot haar omgeving. Kernwaarden die zij zocht in een partner waren: flexibiliteit, kennis en ervaring. De jarenlange ervaring in combinatie met haar staat van dienst als leverancier van communicatiemiddelen voor politie, brandweer en ambulance maakt dat SAIT een goede partner is voor BZ.

Parkeergarage Het Loo

SAIT ontwerpt en implementeert esthetisch C2000 SCL netwerk in parkeergarage Het Loo in Doetinchem!

 

In de nieuwe stadswijk Het Lookwartier werd door de gemeente Doetinchem in 2010 een nieuwe schouwburg gerealiseerd. Tegelijkertijd met de Amphion schouwburg werd er ook voorzien in parkeergelegenheid door de bouw van een tweelaags ondergrondse parkeergarage. Architectuur, lay-out en constructieve opzet van de nieuwe parkeergarage waren integraal onderdeel van de stedenbouwkundige structuur van het Lookwartier. Ook het C2000 SCL netwerk in de parkeergarage moest aan de eisen ten aanzien hiervan voldoen.

 

Zowel bij de keuze van de apparatuur als bij de keuze voor de bekabeling , het kabeltracee en de kabelbewaking werd zorgvuldig rekening gehouden met de vormgeving in deze fraai gedetailleerde garage.

Prinses Máxima Sluizen

Nieuw Marifoniesysteem voor Prinses Máxima Sluizen. Dankzij SAIT een technisch hoogstandje!

 

Een bocht in de Maas, zo op het oog niets bijzonders. Vanuit Marifonie oogpunt levert dit echter de nodige uitdagingen op…

 

De Prinses Máxima Sluizen is een sluizencomplex in de Maas bij Lith. Het complex bestaat uit twee sluizen. De eerste sluis werd in 1936 in gebruik genomen, de tweede officieel in 2002. Vlak na de sluizen bevindt zich een bocht in de Maas.

 

Met het destijds in gebruik zijnde marifoniesysteem konden de medewerkers van het bedieningsgebouw de schepen pas ‘aan horen komen’ als ze de bocht voor de sluis al gepasseerd waren en dus al bijna de sluis hadden bereikt. Omdat de nieuwe sluis een grotere capaciteit heeft dan de oude sluis en daardoor toegankelijk is voor alle moderne scheepvaart ontstond steeds meer de wens om deze schepen al ‘aan te horen komen’ voordat ze door de bocht waren.

 

SAIT ontwierp en implementeerde hiervoor een nieuw marifoniesysteem, gebruikmakend van de nieuwste technologie. In het ontwerp werd tevens gekozen voor een andere antenneopstelling waarbij rekening werd gehouden met de schaduwgebieden. Om dit te realiseren kwam er behoorlijk wat ‘kunst- en vliegwerk’ bij kijken.

 

Paul Swaneveld, Senior Medewerker Operationeel Beheer bij Waterdistrict Nijmegen Maas, weet zich dit nog goed te herinneren: “De installatie was technisch nogal bijzonder. Zo moesten er antennes op de “brug” tussen de heftorens van de sluis worden geplaatst en was het noodzakelijk om een kabel te trekken in de schacht van het contragewicht. Gelukkig waren de medewerkers van SAIT erg flexibel in het oplossen van ongebruikelijke situaties en hebben ze zelfs een steiger gebouwd om de kabel door de hefschacht naar de antenne te trekken!”

Deventer Ziekenhuis

Hulpdiensten in Deventer Ziekenhuis altijd bereikbaar dankzij C2000 SCL van SAIT.

 

Kwaliteit, veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke kernwaarden die het Deventer Ziekenhuis haar klanten biedt. In onderzoeken van consumentenorganisaties en inspecties onderscheidt het Deventer Ziekenhuis zich regelmatig met opvallende scores. De organisatie staat onder andere voor ‘snelle toegang tot de juiste zorg’. Daar hoort ook bij dat hulpdiensten altijd en overal snel bereikbaar zijn. Met de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de Bolkesteinlaan is in een markant landschapspark een duurzaam onderkomen gerealiseerd waar moderne zorgtechniek samengaat met menselijke maat.

 

Hierbij is de nodige zorg besteed aan de C2000 dekking. Onopvallend, passend binnen het door de architecten ontworpen design met de zichtlijnen, heeft SAIT een volledig dekkend C2000 SCL (Special Coverage Location) netwerk gerealiseerd. SAIT heeft dit netwerk zo ontworpen dat de huidige installatie ook gebruikt kan worden als men in de toekomst besluit om ook gebruik te gaan maken van een Distributed Antenna System (DAS).

 

Paul Middelkamp, verantwoordelijk voor het beheer van de elektrotechnische installaties bij het Deventer Ziekenhuis en in deze werkzaam als projectmanager: “Van de 4 inschrijvers had de aanbieding van SAIT de beste prijs/kwaliteitverhouding. In de praktijk hebben zij ons niet teleurgesteld. Het project is naar volle tevredenheid, binnen tijd en binnen budget opgeleverd.”

Contact

Heeft u vragen, of kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Neem gerust contact met ons op!