Systemen & oplossingen

Personen Zoek Installatie

Een Personen Zoek Installatie (PZI), ook wel een Personen Beveiligings Installatie genoemd, kan in verschillende situaties worden ingezet. Tijdens calamiteiten zorgt een personen zoek installatie voor het oproepen van BHV’ers of ander personeel zoals artsen en verpleegkundigen. SAIT bv voorziet u van compleet geïntegreerde systemen die – indien gewenst dan wel noodzakelijk –  voldoen aan de eisen die worden gesteld in de NEN2575.

 

NEN2575 is een landelijk geldende norm welke strenge en nauwkeurige eisen stelt aan alarm- en ontruimingsinstallaties. Dit houdt in dat er in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte dient plaats te vinden. Het ontwerp, de uitvoering, de kwaliteit van de installatie dient aan deze eisen te voldoen. Dit geldt overigens ook voor de BHV organisatie alsmede de manier waarop de ontruimingsinstallatie bekabeld en geïnstalleerd is.

 

Naast het uitvoeren van oproepen naar personen kan de Personen Zoek Installatie oplossing van SAIT bv tevens voorzien in functies voor ‘lone working’. Via ingebouwde triggers zoals een noodknop, man-down of no-move vindt alarmering plaats richting uw meldkamer, beveiligingsloge of BHV organisatie.

 

Vaak wordt in geval van noodsituaties niet alleen gebruik gemaakt van een Personen Zoek Installatie maar ook van andere communicatiemiddelen zoals portofoons. SAIT bv kan voor u een totaal-communicatie platform ontwerpen en leveren waarin alle verschillende componenten samengevoegd zijn in één systeem. Ook integratie met een DAS systeem is mogelijk. Naast kostenbesparing en eenvoud in beheer, heeft dit als grote voordeel dat u één aanspreekpunt heeft voor al uw kritische communicatie.

Personen Zoek Installatie