Diensten

Meting en analyse

Indoor Dekkingsmeting

Bij een indoor dekkingsmeting wordt het signaal van de mobiele operators (KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2) gemeten. Hierbij wordt in kaart gebracht in welke mate het signaal aanwezig is en met welke kwaliteit. Deze meting heeft als doel te bepalen in hoeverre het netwerk van de mobiele operator beschikbaar is om te gebruiken. Het gaat hierbij over het 3G netwerk (UMTS) en 4G netwerk (LTE).

Diverse netwerken

De metingen worden vaak uitgevoerd wanneer er slechte dekking is en dit aangetoond moet worden om daarna een voorziening aan te laten leggen in de vorm van een DAS netwerk. Naast de mobiele operator netwerken (3G en 4G) kunnen we ook dekkingsmetingen verrichten voor PGSM1800 (Private GSM netwerk) en C2000.

Nemo

De dekkingsmeting wordt uitgevoerd met de ‘Nemo Walker Air’ meet-set. Na het uitvoeren van de meting wordt de verzamelde data verwerkt met ‘Nemo Analyze’. Aan de hand hiervan worden de meetgegevens in kleur weergegeven op een plattegrond.

Indoor dekkingsmeting
Nemo Walker set

Dekkingsmeting aanvraag