NEN2575

Interne kennissessie NEN2575

SAIT bv krijgt met steeds grotere regelmaat aanvragen voor installaties die conform de NEN2575 norm gecertificeerd kunnen worden. Deze norm geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties die zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen.

 

Specifieke richtlijnen

 

Om er zeker van te te zijn dat de medewerkers van SAIT bv ook conform deze norm denken en handelen hebben wij ons onlangs laten bijpraten door Rob Verbiest tijdens een interne kennissessie NEN2575. Rob is werkzaam als adviseur bij Incendio en specialist op dit op dit gebied.

De NEN2575 norm heeft impact op alle deelaspecten van een project. Denk hierbij aan het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer. Het maken van een ontwerp moet dus volgens specifieke richtlijnen gebeuren. Gebeurt dat niet, dan resulteert dit in een niet te certificeren installatie. Het gevolg hiervan is dat de installatie niet in bedrijf gesteld mag worden.

Is de installatie op de juiste manier ontworpen en gebouwd en eenmaal gecertificeerd dan volgt er jaarlijks  een her-certificering. Dit heeft onder andere gevolgen voor het te plannen onderhoud dat je (al dan niet samen met de klant) en de certificerende instantie uitvoert.

SAIT bv heeft haar kennis wederom op een hoger niveau gebracht!